آپدیت شده در تاریخ: 23 بهمن 1396

LATOLOOTBAX : 5.63.14.68:10000
10.87.2.94:27015 : سروری برای همه
TOP PLAYERS : 185.236.36.52:20000
TOP PLAYERS-DEATH MATCH : 185.236.36.52:23000
TOP PLAYERS-AWP : 185.236.36.52:22000
TOP PLAYERS-GUNGAME : 185.236.36.52:24000
THE KINGS : 89.42.209.206:22000
DARK LEGENDS : 5.63.14.79:22000
Kratos : 89.42.209.203:25000
سورس بازان :5.63.14.68:33000