این اسکین خیلییییی خوبه من خودم از این اسکین و رنگ سفیدشو استفاده میکنم...سالم عه خیالتون راحت دانلود کنید!ولی در ادامه مطلب!