امروز براتون چیت Aimpoint رو اماده کردم امیدوارم از این چیت AWP خوشتون بیاد