سلام.

این آموزش هم خیلی سادس.

کد زیر را در کنسول وارد کنید :

به جای آی پی هر ip که دوست دارید رو وارد کنید...

connect 185.87.183.52:10000