سلام عزیزان بعد از دعوا هایی که با مهیار جونم کردم واقعا از دستش عصبانی بودم 


اما عزیزان حالا باهم اشتی کردیم و تصمیم گرفتم دوباره برای شما عزیزان مطلب بزارم


امیدوارم خشتون بیاد