با سلام بعضی از دوستان گفتن که اموزشی در راجع با کوچک کردن یا بزرگ کردن نشونه و ....... جهت دیدن اموزش به ادامه مطلب مراجعه کنید........


cl_crosshairsize : تغییر سایز نشونه


cl_crosshairalpha : جهت کمرنگ و پرنگ کردن نشونه


cl_crosshairthickness : تغییر سایز دور نشونه


cl_crosshaircolor_r : تغییر رنگ نشونه


cl_crosshairdot : پر کردن وسط نشونهنمونه از کانفیگ انجام شده توسط بنده:

cl_crosshairalpha "255"
cl_crosshaircolor "5"
cl_crosshaircolor_b "0"
cl_crosshaircolor_r "0"
cl_crosshaircolor_g "0"
cl_crosshairdot "1"
cl_crosshairgap "0"
cl_crosshairsize "1"
cl_crosshairstyle "4"
cl_crosshairusealpha "1"
cl_crosshairthickness "0.5"
cl_fixedcrosshairgap "0"
cl_crosshair_outlinethickness "0"
cl_crosshair_drawoutline "0"