سلام دوستان به دلایلی مجموعه تابستانی لغو شد ولی اسکین ها ، بصورت جداگانه برای شما قرار داده میشوند.برای دانلود این اسکین کلاش بسیار زیبا ، به ادامه مطلب برید.

تذکر : برای اطمینان بیشتر از پوشه cstrike خود یک بکاپ بگیرید.

عکس های بیشتر: