یک اسکین زیبار برای کلاش در دو طرح زیبا.برای دانلود به ادامه مطلب برید.

تذکر : برای اطمینان بیشتر از پوشه cstrike خود یک بکاپ بگیرید.

عکس های اسکین: