یک اسکین زیبا برای کلاش.این اسکین در تاریکی روشن میشود!دانلود در ادامه مطلب

تذکر : برای اطمینان بیشتر از پوشه cstrike خود یک بکاپ بگیرید.

عکس های بیشتر: