دوستان آیپی هاتونو توی این بخش بزارید تا بقیه استفاده کنن!
بروزرسانی در تاریخ :
۱۳۹۷/۰۴/۲۷
📌 C4Game Servers Ip Address 📌

🔳 سروری برای همه
✅ 10.87.2.94:27015
🔳 :.:PUBLIC:.:
✅ 10.87.2.94:27019
🔳 :.:MATCH:.:
✅ 10.87.2.94:27024
🔳 :.:AWP/\SCOUT:.:
✅ 10.87.2.94:27018
🔳 :.:Rally Race:.:
✅ 10.87.2.94:27017

🗣 TeamSpeak
✅ Ts.C4Game.iR Or 10.87.2.94

---------------------------------------------------
IRAN GAME : 5.63.14.190:36000
_------------------------------------------------