سلام دوستان یه اسپری جدید برای دوست عزیزم اردوان جان آماده کردم.